ผลดำเนินงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 – 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานประจำเดือน อ่านเพิ่มเติม..

ผลดำเนินงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2563 – 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานประจำเดือน อ่านเพิ่มเติม..