ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ประจำปีบัญชี-2566ดาวน์โหลด ไตรมาส 1 อินโฟ-ไตร1ดาวน์โหลด ไตรมาส 2 Info-ผลการดำเอ่านเพิ่มเติม..