ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ประจำปีบัญชี-2566ดาวน์โหลด ไตรมาส 1 อินโฟ-ไตร1ดาวน์โหลด ไตรมาส 2 Info-ผลการดำเอ่านเพิ่มเติม..

ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565

ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ-ไตรมาสที่-1-65ดาวน์โหลด ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ-ไตรมาสที่-2-65ดาวน์โหลด ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงอ่านเพิ่มเติม..