ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566

ไตรมาสที่ 1 อินโฟ-ไตร1ดาวน์โหลด ไตรมาสที่ 2 Info-ผลการดำเนินงานกองทุน-ฯ-ณ-วันที่-31-มีนาคม-2566-1ดาวน์โหลด ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565

ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ-ไตรมาสที่-1-65ดาวน์โหลด ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ-ไตรมาสที่-2-65ดาวน์โหลด ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงอ่านเพิ่มเติม..